כניסת מנויים
מה חדש
הדרכה על תהליך הרכישה באתר תוכניות לימודים
!חדש
תוכניות לימודים לכל המגזרי
ם 
לשנת 2020
...
- משתלם בכושר לכיתה ה'- בשבר העשרוני
1/22/2019 בשורה טובה
  תכנית לקראת שליטה ואתגרלכל כתות היסוד מא-ו
  תכנית פעולה שנתית לכל כתות היסוד  מא-ו
  תכנית פעולה שבועית לכל כתות היסוד מא'
1/8/2019 משתלם בעיתנות
משתלם בעיתונות השיטה שקבלה את הציון הגבוה ביותר במחקר שנעשה ע"י מכון ויצמן למדע
1/7/2019 חוברת שיננית מתמטית לחופש

?רוצים להכין את הילדים לשנה הבאה
 
חוברות העמקה ושינון המיועדים לשיכבה הצעירה כחוברות חופש וכחוברות פעילות למהלך השנה

 
3/4/2019 משתלם דיגיטל
 המעונינים להשתמש בספרים הדיגיטלים ולנהל כיתה דרך המחשב,
לחצו כאןlaugh
 
 
7/11/2017 פעילויות הערכה לשבר הפשוט
מבחנים לכיתה ה'  פעילויות הערכה למשתלם בשבר הפשוט 
8/8/2019 משתלם להתקדם

סרטון משתלם

5/8/2019 סרטון הדרכה

משתלם דיגיטל

1/5/2019 הספרים הדיגיטליים שלנו

לבתי הספר הנכנסים לפילוט התקשוב ברצונינו להנחותכם כיצד להשתמש בספר הדיגיטלי .
 

4/15/2019 משתלם דיגיטל

 

משתלם להתקדם לספרי המתמטיקה המובילים בישראל

שילוב מנצח של למידה פדגוגית וטכנולוגית

אודות משתלם

הסידרה המתמטית "משתלם להשתלם"

סידרה זו מיועדת לכיתות א-ו וכוללת מוכנות לילדי הגן במטרה להכינם לכיתה א בעברית ובערבית.

הסידרה נותנת  מענה לשונות שבין התלמידים, מיועדת למתקשים ולמצטיינים, משימות מדורגות לפי רמות מוצגות כעבודות לתלמידים ,בתוספת מארז אביזרים לתלמיד, הגורמים לחיבוב המקצוע.

הסידרה נותנת מענה למורים, מערכי שיעור מוכנים, קיר פעיל להקמת פינה מתמטית, מארז למורה, ערכת מבחנים, מדריכה שמלווה את בתי הספר להקניית השיטה ולישומה.

הסידרה מסיעת למורים להוביל את התלמידים למצוינות.

במחקר שנעשה ע"י מכון ויצמן למדע בו נבדקו כל שיטות הלימוד במתמטיקה בבי"ס היסודי, הגיעו הלומדים בסידרת "משתלם" להישגים הגבוהים ביותר.

גם במבחני המיצב, הוכיחו הלומדים את סידרת "משתלם", את ידם על העליונה.

הסידרה המתמטית "משתלם" מפתחת ספרים דגיטליים לפי תקן משרדהחינוך רמה ב, הסידרה נותנת מענה לכל התלמידים בכל מקום בעולם.

התלמידים יכולים ללמוד באופן עצמאי, לשלוח למורה לבדיקה, ולקבל מענה וגם ציון.

לא יפלא כי רבים מבתי הספר מצטרפים לסידרה המתמטית משתלם.