כניסת מנויים
מה חדש
הדרכה על תהליך הרכישה באתר תוכניות לימודים
!חדש
תוכניות לימודים לכל המגזרי
ם 
לשנת 2020
...
- משתלם בכושר לכיתה ה'- בשבר העשרוני
1/22/2019 בשורה טובה
  תכנית לקראת שליטה ואתגרלכל כתות היסוד מא-ו
  תכנית פעולה שנתית לכל כתות היסוד  מא-ו
  תכנית פעולה שבועית לכל כתות היסוד מא'
1/8/2019 משתלם בעיתנות
משתלם בעיתונות השיטה שקבלה את הציון הגבוה ביותר במחקר שנעשה ע"י מכון ויצמן למדע
1/7/2019 חוברת שיננית מתמטית לחופש

?רוצים להכין את הילדים לשנה הבאה
 
חוברות העמקה ושינון המיועדים לשיכבה הצעירה כחוברות חופש וכחוברות פעילות למהלך השנה

 
3/4/2019 משתלם דיגיטל
 המעונינים להשתמש בספרים הדיגיטלים ולנהל כיתה דרך המחשב,
לחצו כאןlaugh
 
 
7/11/2017 פעילויות הערכה לשבר הפשוט
מבחנים לכיתה ה'  פעילויות הערכה למשתלם בשבר הפשוט 
8/8/2019 משתלם להתקדם

סרטון משתלם

5/8/2019 סרטון הדרכה

משתלם דיגיטל

1/5/2019 הספרים הדיגיטליים שלנו

לבתי הספר הנכנסים לפילוט התקשוב ברצונינו להנחותכם כיצד להשתמש בספר הדיגיטלי .
 

4/15/2019 משתלם דיגיטל

 

משתלם להתקדם לספרי המתמטיקה המובילים בישראל

שילוב מנצח של למידה פדגוגית וטכנולוגית

ספרים בערבית לכיתה ה

משתלם בשבר הפשוט יחס הסתברות מספרים פריקים וראשוניים.פעולות בשברים-חיבור וחיסור.משמעות סידורית על ציר המספרים.השבר כמנה של מספרים.השבר כחלק של שלם - תוך שימוש במודלים מוכרים ובתצוגה שאינה מוכרת.הכרת השבר הפשוט מק"ט:  5101 מחיר ספר:  ₪50 מחיר מנוי דיגיטלי שנתי:  ₪30 פרטים נוספים הוסף ספר לסל הוסף מנוי דיגיטלי לסל
משלם בשבר העשירוני
משתלם בשבר העשרוני
מתאים לתוכנית הלימודים החדשה

ספר זה יוביל את התלמידים להבנת מהות השבר העשרוני וימנע מהם אנלוגיה מוטעית העלולה להווצר כתוצאה מהשואה בין השבר העשרוני למספרים השלמים.
מק"ט:  5202. מחיר ספר:  ₪40 פרטים נוספים הוסף ספר לסל
משתלם בהנדסה הספר החדשני, העדכני והמותאם לתכנית הלימודים החדשה יוביל את התלמידים בביטחה לחטיבת הבניים ולחטיבה העליונה.
אנו מיעדים אותו לבני כיתה ה' אף שתוכנו העשיר והמקצועי, הופך אותו לרב תכליתי ויש מי שיוכל להשתמש בו גם בכיתות גבוהות יותר אפילו עד לכיתה י'.
מק"ט:  5203 מחיר ספר:  ₪30 מחיר מנוי דיגיטלי שנתי:  ₪18 פרטים נוספים הוסף ספר לסל הוסף מנוי דיגיטלי לסל
מדריך למורה-בשבר הפשוט
מטרת המדריך למורה ללוות את סדרת "משתלם בטבעיים" המיועדת לתלמידים בעלי יכולות מתמטיות שונות. במדריך למורה תמצאו:
מבוא-
יעדים-
אביזרים נלווים- 
סקירה על מהלך השיעור-
ובה הכוונה למורה על המשימות שבספר וכן הצעות לשיעורים אלטרנטיביים ודפי פעילויות נוספים לביסוס החומר ולהעמקתו פרוט האביזרים הנלווים לשיעור מן המארז למורה ומן המארז לתלמיד.בחלק זה של המדריך תמצאו פרוט לידע הקודם שהיו התלמידים אמורים לדעת בשלב זה של ההוראה, וכן פרוט היעדים על מה שעתידים לדעת בסיום יחידת הלימוד.פרוט על הרציונל ושלבי ההוראה המקובלים בספר, תכנית הספקים ותכנית עבודה לספר,
מק"ט:  5111. מחיר ספר:  ₪100 פרטים נוספים הוסף ספר לסל
מדריך למורה-בשבר העשרוני  
מטרת המדריך למורה ללוות את סדרת "משתלם בשבר העשרוני" המיועדת לתלמידים בעלי יכולות מתמטיות שונות. במדריך למורה תמצאו:
מבוא-
יעדים-
אביזרים נלווים-
סקירה על מהלך השיעור-
ובה הכוונה למורה על המשימות שבספר וכן הצעות לשיעורים אלטרנטיביים ודפי פעילויות נוספים לביסוס החומר ולהעמקתו פרוט האביזרים הנלווים לשיעור מן המארז למורה ומן המארז לתלמיד.בחלק זה של המדריך תמצאו פרוט לידע הקודם שהיו התלמידים אמורים לדעת בשלב זה של ההוראה, וכן פרוט היעדים על מה שעתידים לדעת בסיום יחידת הלימוד.פרוט על הרציונל ושלבי ההוראה המקובלים בספר, תכנית הספקים ותכנית עבודה לספר,
מק"ט:  5212. מחיר ספר:  ₪100 פרטים נוספים הוסף ספר לסל
מדריך למורה-בהנדסה  
מטרת המדריך למורה ללוות את סדרת "משתלם בהנדסה" המיועדת לתלמידים בעלי יכולות מתמטיות שונות. במדריך למורה תמצאו:
מבוא-
יעדים-
אביזרים נלווים-
סקירה על מהלך השיעור-
ובה הכוונה למורה על המשימות שבספר וכן הצעות לשיעורים אלטרנטיביים ודפי פעילויות נוספים לביסוס החומר ולהעמקתו פרוט האביזרים הנלווים לשיעור מן המארז למורה ומן המארז לתלמיד.בחלק זה של המדריך תמצאו פרוט לידע הקודם שהיו התלמידים אמורים לדעת בשלב זה של ההוראה, וכן פרוט היעדים על מה שעתידים לדעת בסיום יחידת הלימוד.פרוט על הרציונל ושלבי ההוראה המקובלים בספר, תכנית הספקים ותכנית עבודה לספר,
מק"ט:  5222. מחיר ספר:  ₪100 פרטים נוספים הוסף ספר לסל
מארז לתלמיד

שבלונת מעגלים, סרגלי שברים, רצועותשברים, עיגול שברים, שקף הרחבה, ציר שברים.

מק"ט:  5700. מחיר ספר:  ₪30 פרטים נוספים הוסף ספר לסל
פעילויות הערכה בשבר הפשוט לכל פרק בספר מוצע מבחן מעוצב + מיפוי, וכן מבחן להערכה מסכמת בסיום הספר.

בתי הספר - העובדים לפי הנחות 'משתלם',וכן מורים העובדים לפי מבחני הערכה של משתלם בעיקביות עם שינויים המתאימים לרמת הכיתה ולהספקי המורה, יזכו בהצלחה מירבית ההגברת יכולות המתקשים ובקידום המצטיינים.  
מק"ט:  5902. מחיר ספר:  ₪100 פרטים נוספים הוסף ספר לסל
פעילויות הערכה בשבר העשרוני לכל פרק בספר מוצע מבחן מעוצב + מיפוי, וכן מבחן להערכה מסכמת בסיום הספר.

בתי הספר - העובדים לפי הנחות 'משתלם',וכן מורים העובדים לפי מבחני הערכה של משתלם בעיקביות עם שינויים המתאימים לרמת הכיתה ולהספקי המורה, יזכו בהצלחה מירבית ההגברת יכולות המתקשים ובקידום המצטיינים.
מק"ט:  5903. מחיר ספר:  ₪100 פרטים נוספים הוסף ספר לסל
פעילויות הערכה בהנדסה לכל פרק בספר מוצע מבחן מעוצב + מיפוי, וכן מבחן להערכה מסכמת בסיום הספר.

בתי הספר - העובדים לפי הנחות 'משתלם',וכן מורים העובדים לפי מבחני הערכה של משתלם בעיקביות עם שינויים המתאימים לרמת הכיתה ולהספקי המורה, יזכו בהצלחה מירבית ההגברת יכולות המתקשים ובקידום המצטיינים.
מק"ט:  5904. מחיר ספר:  ₪100 פרטים נוספים הוסף ספר לסל