כניסת מנויים
מה חדש
הדרכה על תהליך הרכישה באתר תוכניות לימודים
!חדש
תוכניות לימודים לכל המגזרי
ם 
לשנת 2020
...
- משתלם בכושר לכיתה ה'- בשבר העשרוני
1/22/2019 בשורה טובה
  תכנית לקראת שליטה ואתגרלכל כתות היסוד מא-ו
  תכנית פעולה שנתית לכל כתות היסוד  מא-ו
  תכנית פעולה שבועית לכל כתות היסוד מא'
1/8/2019 משתלם בעיתנות
משתלם בעיתונות השיטה שקבלה את הציון הגבוה ביותר במחקר שנעשה ע"י מכון ויצמן למדע
1/7/2019 חוברת שיננית מתמטית לחופש

?רוצים להכין את הילדים לשנה הבאה
 
חוברות העמקה ושינון המיועדים לשיכבה הצעירה כחוברות חופש וכחוברות פעילות למהלך השנה

 
3/4/2019 משתלם דיגיטל
 המעונינים להשתמש בספרים הדיגיטלים ולנהל כיתה דרך המחשב,
לחצו כאןlaugh
 
 
7/11/2017 פעילויות הערכה לשבר הפשוט
מבחנים לכיתה ה'  פעילויות הערכה למשתלם בשבר הפשוט 
8/8/2019 משתלם להתקדם

סרטון משתלם

5/8/2019 סרטון הדרכה

משתלם דיגיטל

1/5/2019 הספרים הדיגיטליים שלנו

לבתי הספר הנכנסים לפילוט התקשוב ברצונינו להנחותכם כיצד להשתמש בספר הדיגיטלי .
 

4/15/2019 משתלם דיגיטל

 

משתלם להתקדם לספרי המתמטיקה המובילים בישראל

שילוב מנצח של למידה פדגוגית וטכנולוגית

ניתוח תוצאות הישגי מבחן משתלם

  עם משתלם להשתלםכל תלמיד\ה יכול\ה במתמטיקה להתקדם ! 
מטרת מאמר זה היא לחשוף בפניכם הקוראים את הסדרה "משתלם להשתלם". סדרה זו היא סדרה של ספרי הלימוד במתמטיקה לבית ספר יסודי הכוללת ספרים לכיתות א′-ו′. הספרים שלנו נכתבו בהתאמה לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה של משרד החינוך ומאושרים על ידו. המוטו המרכזי שלנו הוא שכל ילד וכל ילדה יכולים ללמוד מתמטיקה. הרעיון העומד בבסיס הגישה של משתלם הוא התבססות על פתרון בעיות מילוליות כאשר תוכן הבעיות לקוח מתוך הסביבה הקרובה לילד. התבססות על בעיות משמעותה הסתמכות בכל שיעור ושיעור, בהקניה של מושגים ועקרונות מתמטיים על תיאור מצבים המהווים מצב בעיה. הסתמכות זו מאפשרת לנו לפתח אצל תלמידינו יחס חיובי כלפי המתמטיקה שזו אחת המטרות המרכזיות  שמציב משרד החינוך בפני מפתחי הספרים. בנוסף פתרון בעיות מתמיד מאפשר לפתח תובנה מספרית ותובנה גיאומטרית, שהם אבני היסוד של הבנת המתמטיקה האלמנטרית. על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך תובנה מספרית ותובנה גיאומטרית מתבטאות בראייה אינטואיטיבית של מבנים מתמטיים וקישורם לפעולות מתמטיות שונות, בתחושה של קשר בין הדברים, ביכולת גיוס ידע וניסיון קודם על מנת לפתח אסטרטגיות פתרון שונות, להבין דרכי פתרון שונות ולגלות פתיחות לדרכים חדשות. פיתוח של שתי תובנות אלו מאפשר למורים בכיתות לפתח את החשיבה המתמטית של תלמידיהם ובכך לתת בסיס איתן לקראת לימודי המתמטיקה בחטיבת הביניים.
ספרי לימוד שלנו, כפי שהוזכר כבר, תואמים את תכנית הלימודים של משרד החינוך ובנויים בצורה ספיראלית: כל נושא נלמד מספר פעמים, כאשר כל פעמים אנחנו חוזרים על החומר הנלמד ומרחיבים את תוכנו באמצעות פעילויות מכוונות. התלמידים לומדים מתמטיקה בעזרת מגוון רחב של אמצעי המחשה שחלקם נמצאים במארז לתלמיד וחלקם במארז למורה, שילוב של אמצעי המחשה מאפשר לנו לעלות מוטיבציה של הילדים ולהתבונן באובייקטים מתמטיים מנקודות ראות שונות. בנוסף הספרים שלנו מלאים במשחקים דידקטיים המאפשרים מחד גיסא תרגול של החומר הנלמד ומאידך הנאה מתהליך הלמידה.
מורים העובדים עם הספרים שלנו משתתפים בהשתלמויות מטעם מחברי הספרים ויכולים לקבל הדרכה צמודה ממדריכות מוסמכות העובדות אתנו.
מדד חשוב של הצלחת ספרי הלימוד הוא הצלחת התלמידים במבחנים התואמים אתהדרישות ליכולת שליטה וביצוע של משרד החינוך. השנה העברנו מבחן כזה לתלמידיםהמסיימים כיתה ג′. במבחן השתתפו יותר מ-450 ילדים מכל רחבי הארץ.
נתמקד בתוצאותהמבחן.
הערכה של הישגי התלמידים, על פי השקפתנו, כוללת בתוכה לא רק בחינת המיומנויות אלא גם בקרה על דרכי החשיבה, על היכולת לבצע רפלקציה, על התפתחות המתמטית של הלומד ועוד.
א. מטרות המבחן

• לקדם תחושת הצלחה של התלמידים ולמנוע חרדת המתמטיקה – כל ילד וכל ילדה יכולים ללמוד מתמטיקה!
• לתת מידע לתלמיד על טיב התקדמותו.
• לתת מידע למורה כיצד כל הכיתה, כל קבוצה וכל תלמיד מתקדמים ביחס לבתי הספר האחרים שעובדים עם הספרים שלנו.
• לתת מידע למורה וגם למחברי הספרים על קשיים, תפיסות מוטעות או חוסר הבנה אצל תלמידים.
ב. מה העריך המבחן ?
בספרים שלנו ובפריטים המלווים אותם, כגון מדריך למורה או תקליטורים עם פעילויות הערכה, יש משימות שמאפשרות להעריך את העשייה המתמטית בכיתה על פי פרמטרים הבאים: תקשורת מתמטית בכתב ובעל-פה של התלמידים; יכולת לפתור בעיות מילוליות; יכולת לבנות טיעונים לוגיים; יכולת להסיק מסקנות; יכולת לערוך רפלקציה על תהליך (פתרון בעיה, עבודה בקבוצה, התמודדות עם משימת חקר וכד′) וכמובן, מיומנויות חברתיות. כל זה בא לידי ביטוי במקומות שונים בכל אחת מיחידות הלימוד.
המבחן לתלמידים המסיימים כיתה ג′ כלל בתוכו 18 משימות שכל אחת מהן שילבה היבט זה או אחר של העשייה המתמטית.
ג. תוצאות המבחן

מבחן זה נבנה בהתאם לתכנית הלימודים וכלל כ-80% מדרישות משרד החינוך לשליטה ויכולת הביצוע. המבחן הועבר כחודשיים לפני סוף שנת הלימודים הנוכחית. במבחן זה השתתפו 453 תלמידים מבתי ספר שונים בארץ. לפניכם דיאגרמה המתארת את התפלגות הציונים של התלמידים שהשתתפו במבחן:
מדיאגרמה זו ניתן לראות שכ170- תלמידים קיבלו ציון מעל 90, ומעל 140 תלמידים קיבלו ציון בין 81 ל-90. מספרים אלו אומרים ש-70% מהתלמידים שהשתתפו במבחן פתרו אותו בהצלחה רבה. בנוסף ניתן לראות שכ-70 תלמידים קיבלו ציון העולים על 70 וכ-40 תלמידים עברו את המבחן וקיבלו ציון מעל 60. תלמידים אלו שקיבלו ציונים בין 61 לבין 80 מהווים כ-23% מכלל המשתתפים בבחינה. נתון נוסף שניתן לראות בדיאגרמה הוא מספר התלמידים שקיבלו ציון שהוא פחות מ-60. אלה הם כ-30 תלמידים המהווים כ-7% מהאוכלוסיה הנבדקת.

את ההצלחה של התלמידים במבחן ניתן להציג בדיאגרמה הבאה:  
 
על פי דיאגרמה זו ניתן להסיק ש-93% תלמידים שהשתתפו בבחינה הצליחו בה עם מידת הצלחה גבוהה: 70% המשתתפים קיבלו ציון מעל 80.
אפשר להתגאות בתוצאות אלה ואפשר, במקביל, גם ללמוד מהם. אנחנונערכים לניתוח מעמיק של תוצאות המבחן במטרה לשפר ולייעל את שיטת העבודה שלנו.
אנחנו ממליצים לציבור המורים ולציבור ההורים להתרשם מספריהלימוד שלנו ולהצטרף לסיפור ההצלחה.