כניסת מנויים
מה חדש
הדרכה על תהליך הרכישה באתר תוכניות לימודים
!חדש
תוכניות לימודים לכל המגזרי
ם 
לשנת 2020
...
- משתלם בכושר לכיתה ה'- בשבר העשרוני
1/22/2019 בשורה טובה
  תכנית לקראת שליטה ואתגרלכל כתות היסוד מא-ו
  תכנית פעולה שנתית לכל כתות היסוד  מא-ו
  תכנית פעולה שבועית לכל כתות היסוד מא'
1/8/2019 משתלם בעיתנות
משתלם בעיתונות השיטה שקבלה את הציון הגבוה ביותר במחקר שנעשה ע"י מכון ויצמן למדע
1/7/2019 חוברת שיננית מתמטית לחופש

?רוצים להכין את הילדים לשנה הבאה
 
חוברות העמקה ושינון המיועדים לשיכבה הצעירה כחוברות חופש וכחוברות פעילות למהלך השנה

 
3/4/2019 משתלם דיגיטל
 המעונינים להשתמש בספרים הדיגיטלים ולנהל כיתה דרך המחשב,
לחצו כאןlaugh
 
 
7/11/2017 פעילויות הערכה לשבר הפשוט
מבחנים לכיתה ה'  פעילויות הערכה למשתלם בשבר הפשוט 
8/8/2019 משתלם להתקדם

סרטון משתלם

5/8/2019 סרטון הדרכה

משתלם דיגיטל

1/5/2019 הספרים הדיגיטליים שלנו

לבתי הספר הנכנסים לפילוט התקשוב ברצונינו להנחותכם כיצד להשתמש בספר הדיגיטלי .
 

4/15/2019 משתלם דיגיטל

 

משתלם להתקדם לספרי המתמטיקה המובילים בישראל

שילוב מנצח של למידה פדגוגית וטכנולוגית

מבחנים הקדמה

בכל תהליך של הוראה או למידה מגיע שלב בו יש לבדוק האם הושגו יעדי ההוראה ומה הם הישגי הלומדים. המבחן הוא אחד הכלים לכך. המבחן ככלי הערכה חייב להיות מעוגן בתהליך ההוראה. 
אי לכך הגשנו לכם דוגמאות מבחנים התואמים את ההוראה בסדרת הספרים "משתלם בטבעיים" ו"משתלם בשבר". 
בכל מבחן ישנם שלושה סוגים של מטלות
מטלות בסיסיות
מטלות מתקדמות 
 מטלות אתגר
עקרונות מנחים בבניית מבחני הערכה
מטרת מבחני הערכה היא לסייע למורים : 
1.      לקבוע אמות מידה להערכת תלמידים 
2.      לתת דוגמאות וכלים לבניית מבחנים נוספים מסוג זה 
3.      לבדוק את ההתאמה בין הנושאים העיקריים לתכנית הלימודים 
4.      לבדוק את הצלחת המורה בהקניית החומר הלימודי 
5.      לערוך מיפויי תלמידים ולבדוק את הסיבה להצלחה או אי הצלחה בנושאים השונים
 קביעת קריטריונים בעריכת מבחני הערכה
1.      קביעת הנושא העיקרי ונושאים משניים 
2.      ייצוג מילולי, גרפי, אלגברי ומספרי 
3.      קביעת זמן משוער לפתרון כל משימה 
4.      אמצעי ביצוע: מחשבון, סרגל, כלי הנדסה נוספים 
5.      רמת חשיבה על כל משימה 
6.      דרגת קושי 
7.      מטרת המשימה: ניסוח מילולי, הכללה, הנמקה, עריכת   רפקלציה , ופיתוח חשיבה כמותית ועוד
 קביעת ציון
במיפוי ניתן ניקוד לכל שאלה, כדי שתהיה אחידות בהערכת המורים את הישגי התלמידים. יש לשלוח את תוצאות המבחנים אלינו על מנת שנוכל להוסיפם למאגר הנתונים ולערוך טבלאות התפלגות ציונים.