כניסת מנויים
מה חדש
הדרכה על תהליך הרכישה באתר תוכניות לימודים
!חדש
תוכניות לימודים לכל המגזרי
ם 
לשנת 2020
...
- משתלם בכושר לכיתה ה'- בשבר העשרוני
1/22/2019 בשורה טובה
  תכנית לקראת שליטה ואתגרלכל כתות היסוד מא-ו
  תכנית פעולה שנתית לכל כתות היסוד  מא-ו
  תכנית פעולה שבועית לכל כתות היסוד מא'
1/8/2019 משתלם בעיתנות
משתלם בעיתונות השיטה שקבלה את הציון הגבוה ביותר במחקר שנעשה ע"י מכון ויצמן למדע
1/7/2019 חוברת שיננית מתמטית לחופש

?רוצים להכין את הילדים לשנה הבאה
 
חוברות העמקה ושינון המיועדים לשיכבה הצעירה כחוברות חופש וכחוברות פעילות למהלך השנה

 
3/4/2019 משתלם דיגיטל
 המעונינים להשתמש בספרים הדיגיטלים ולנהל כיתה דרך המחשב,
לחצו כאןlaugh
 
 
7/11/2017 פעילויות הערכה לשבר הפשוט
מבחנים לכיתה ה'  פעילויות הערכה למשתלם בשבר הפשוט 
8/8/2019 משתלם להתקדם

סרטון משתלם

5/8/2019 סרטון הדרכה

משתלם דיגיטל

1/5/2019 הספרים הדיגיטליים שלנו

לבתי הספר הנכנסים לפילוט התקשוב ברצונינו להנחותכם כיצד להשתמש בספר הדיגיטלי .
 

4/15/2019 משתלם דיגיטל

 

משתלם להתקדם לספרי המתמטיקה המובילים בישראל

שילוב מנצח של למידה פדגוגית וטכנולוגית

תוכנית עבודה מעשית לכיתות ה'


 לפניכם הצעה כללית להפעלת יחידות הלימוד המופיעות בספר:  

תכנית עבודה לספר "משתלם עוד בשבר"  

זכרו -  הספר משרת את המורה ולא המורה משרת את הספר 

פרק א′-כפל שברים פשוטים

 שיעור 1- פעילות חקר,מיועד לכיתות טובות.
שיעורים 2,3,4,5,6- הקניהתרגול.
שיעור 7- עבודה בקבוצות ופעילות המורה מיועד לכיתות טובות שאר המשימות בשיעור זה מטרתם פיתוח מיומנות ותרגול.
פרק ב′-השבר כאופרטור (חלק של כמות)
שיעור 1- הקניה ותרגול. שיעור 2- מיועד לכיתות טובות.
שיעור 3- מיועד לכיתות טובות במיוחד,או לכיתות שבהם ההספק עונה על  הדרישה.
שיעור 4-מיועד לכיתות טובות. 
פרק ג′-חילוק בשברים פשוטים
 שיעור 1,2,3- הקניה ותרגול.
שיעור 4- מיועד לכיתות טובות.
שיעור 5,6- הקניה,חידוד ותרגול.
שיעור 7- מיועד לכיתות טובות במיוחד. 
פרק ד′-הסתברות
שיעור 1,2- הקניה ותרגול.
שיעור 3,4- מיועד לכיתות טובות. 
תוכנית עבודה לספר "משתלם בהנדסה" לכיתה ה′ 
הספר משרת את המורה ולא המורה משרת את הספר
 לאור פניות רבות מצד מורים המבקשים לסייע בידם להספיק ללמד את כל יחידות הלימוד המופיעות בספר, ברצוננו להציע דרך, כדי שיקבלו המורים מענה לפנייתם ויצליחו במשימתם.
פרק א′-מצולעים              שיעורים 1,2,3,4,5- הקניה,פיתוח חשיבה ופיתוח מיומנות גיאומטרית.
                                       שיעור 6- לכיתות שההספק הלימודי בהם הוא טוב.

פרק ב′-ריצופים               שיעורים 7,8,9,10,11- הקניה ופיתוח תובנה וחשיבה גיאומטרית,פיתוח מיומנות גיאומטרית.
                                       שיעור 12- לכיתות טובות במיוחד.

פרק ג′-שטחים                שיעורים 13,14,15,16- הקניה,פיתוח תובנה וחשיבה גיאומטרית,פיתוח מיומנות גיאומטרית.
                                       שיעור 17- לכיתות טובות במיוחד.

פרק ד′-תכונות המרובעים             שיעורים 18,19,20,21-הקניה,פיתוח תובנה וחשיבה  גיאומטרית,פיתוח מיומנות 
                                                                                                                                                           גיאומטרית.
                                                     שיעור 22-
לכיתה שההספק הלימודי טוב.
פרק ה′-שושנת הרוחות                 פרק זה מיועד לכיתות שההספק בהם הוא טוב.
                                                    שיעורים 23,24-הקניה ותרגול          
                                                   שיעור 25-מיועד לכיתה טובה במיוחד.תכנית עבודה לספר "משתלם בשבר הפשוט ובטבעיים"לכיתה ה

הספר משרת את המורה ולא המורה משרת את הספר
 לאור פניות רבות מצד המבקשים לסייע בידם להספיק ללמד את כל יחידות הלימוד המופיעים בספר,ברצוננו להציע דרך כדי שיקבלו המורים מענה לפנייתם ויצליחו במשימתם.
 לפניכם הצעה כללית להפעלת יחידות הלימוד המופיעות בספר:

פרק א′-קיבוע שברים                   שיעורים 1,2,3,4-הקניה ,פיתוח תובנה ופיתוח מיומנות.
פרק ב′-השוואת שברים              שיעורים 1,2,3,4,5,6,7,8-הקניה,פיתוח תובנה ופיתוח מיומנות.
                                                    שיעור 9-לכיתה שההספק הלימודי בה הוא טוב.
                                                    שיעור 10-הקניה.

פרק ג′-כל מיני שברים
                 שיעורים 1,2,3,4,5-הקניה,פיתוח תובנה ופיתוח מיומנות.
                                                   שיעור 6-לכיתה טובה.
                                                   שיעור 7-הקניה.

פרק ד′-פרוק וראשוני חזרה
          שיעורים 1,2-אזכור חומר קודם.
                                                   שיעור 3-לכיתה שההספק בה הוא טוב.
                                                   שיעור 4,5-אזכור חומר ידוע ופיתוח מיומנות.

פרק ה′- פעולות בשברים חיבור וחיסור
       שיעורים 1,2,3-הקניה,פיתוח חשיבה ופיתוח מיומנות.
                                                                  שיעור 4-לכיתה שההספק בה טוב.
                                                                  שיעורים 5,6,7-הקניה,פיתוח חשיבה ופיתוח מחשבה.
                                                                  שיעור 8-לכיתות טובות במיוחד.

פרק ו′-מספרים ופעולות
               שיעורים 1,2-תרגול ופיתוח חשיבה כמותית
                                                    שיעור 3-לכיתה טובה במיוחד.