כניסת מנויים
מה חדש
הדרכה על תהליך הרכישה באתר תוכניות לימודים
!חדש
תוכניות לימודים לכל המגזרי
ם 
לשנת 2020
...
- משתלם בכושר לכיתה ה'- בשבר העשרוני
1/22/2019 בשורה טובה
  תכנית לקראת שליטה ואתגרלכל כתות היסוד מא-ו
  תכנית פעולה שנתית לכל כתות היסוד  מא-ו
  תכנית פעולה שבועית לכל כתות היסוד מא'
1/8/2019 משתלם בעיתנות
משתלם בעיתונות השיטה שקבלה את הציון הגבוה ביותר במחקר שנעשה ע"י מכון ויצמן למדע
1/7/2019 חוברת שיננית מתמטית לחופש

?רוצים להכין את הילדים לשנה הבאה
 
חוברות העמקה ושינון המיועדים לשיכבה הצעירה כחוברות חופש וכחוברות פעילות למהלך השנה

 
3/4/2019 משתלם דיגיטל
 המעונינים להשתמש בספרים הדיגיטלים ולנהל כיתה דרך המחשב,
לחצו כאןlaugh
 
 
7/11/2017 פעילויות הערכה לשבר הפשוט
מבחנים לכיתה ה'  פעילויות הערכה למשתלם בשבר הפשוט 
8/8/2019 משתלם להתקדם

סרטון משתלם

5/8/2019 סרטון הדרכה

משתלם דיגיטל

1/5/2019 הספרים הדיגיטליים שלנו

לבתי הספר הנכנסים לפילוט התקשוב ברצונינו להנחותכם כיצד להשתמש בספר הדיגיטלי .
 

4/15/2019 משתלם דיגיטל

 

משתלם להתקדם לספרי המתמטיקה המובילים בישראל

שילוב מנצח של למידה פדגוגית וטכנולוגית

ספרי לימוד לכיתה ד

תוכנית לימודים לכיתה ד' פרטים נוספים
משתלם בטבעיים - כיתה ד - חלק א′ פרקי הלימוד של חלק ראשון

מספרים גדולים עד מיליון 
 
אומדן ועיגול מספרים 
סדרות חשבוניות
 ציר מספרים 
פעולות במספרים גדולים 
הסתברות 
גמטריה
מק"ט:  39006 מחיר ספר:  ₪36.70 מחיר מנוי דיגיטלי שנתי:  ₪30 פרטים נוספים הוסף ספר לסל הוסף מנוי דיגיטלי לסל
משתלם בטבעיים - כיתה ד - חלק א′
משתלם בטבעיים - כיתה ד - חלק ב′

פרקי הלימוד של חלק שני

חקר נתונים
תכונות של מספרים
פעולות בשברים

משמעויות השבר הפשוט
עוד על מספרים

מק"ט:  39007 מחיר ספר:  ₪36.70 מחיר מנוי דיגיטלי שנתי:  ₪30 פרטים נוספים הוסף ספר לסל הוסף מנוי דיגיטלי לסל
משתלם בטבעיים - כיתה ד - חלק ב′
משתלם בגאומטריה כיתה ד
משתלם בגאומטריה
בפרקי הגאומטריה של כיתה ד' יכירו התלמידים תכונות של מצולעים ויחקרו אותם, כמו כן , ידעו התלמידים לחשב שטחי מלבנים ויבצעו פעיליות של אומדן אורך ושטח.
בפרק גופים יעסקו בזיהוי תיבות ובניה שלהן, יכירו את פריסת התיבה וילמדו לחשב את נפחה. 
מק"ט:  39008 מחיר ספר:  ₪23.90 מחיר מנוי דיגיטלי שנתי:  ₪30 פרטים נוספים הוסף ספר לסל הוסף מנוי דיגיטלי לסל
משתלם בגאומטריה כיתה ד
מדריך למורה
מדריך למורה
מטרת המדריך למורה ללוות את סדרת "משתלם בטבעיים" המיועדת לתלמידים בעלי יכולות מתמטיות שונות.
במדריך למורה תמצאו:

מבוא

פרוט על הרציונל ושלבי ההוראה המקובלים בספר, תכנית הספקים ותכנית עבודה לספר,
יעדים- בחלק זה של המדריך תמצאו פרוט לידע הקודם שהיו התלמידים אמורים לדעת בשלב זה של ההוראה, וכן פרוט היעדים על מה שעתידים לדעת בסיום יחידת הלימוד.
אביזרים נלווים- פרוט האביזרים הנלווים לשיעור מן המארז למורה ומן המארז לתלמיד. 
סקירה על מהלך השיעור- ובה הכוונה למורה על המשימות שבספר וכן הצעות לשיעורים אלטרנטיביים ודפי פעילויות נוספים לביסוס החומר ולהעמקתו
מק"ט:  4424 פרטים נוספים
מדריך למורה
גאומטריה סביב סביב
גאומטריה סביב סביב
כיתה ד' - ו'
החוברת "גאומטריה סביב סביב" הינה קובץ פעילויות בגאומטריה, בלימוד הנושאים דרך בחוברת זו, יחושו הלומדים, כי גאומטריה אינה רק אוסף של הגדרות ונוסחאות, אלא ידע מקצוע הנרכש בעזרת מיומנויות חשובות:
מיומנות ויזואלית, מיומנות מילולית, מיומנות שרטוט, מיומנות לוגית ומיומנות שימושית. הפרויקטים נערכו בהתאם לנושאי הלימוד בצורה ספירלית, הנושאים בחוברת: מדידות, מצולעים , גופים, מעגל ועיגול.
מק"ט:  4446 מחיר ספר:  ₪40 פרטים נוספים הוסף ספר לסל
גאומטריה סביב סביב
מארז לתלמיד
מארז לתלמיד
חותמות שברים
לוחיות מספרים
קירות שברים
מק"ט:  4700 מחיר ספר:  ₪40 פרטים נוספים הוסף ספר לסל
מארז לתלמיד
תקליטור מבחנים
תקליטור מבחנים
לכל פרק בספר מוצע מבחן מעצב + מיפוי וכן מבחן להערכה מסכמת בסיום הספר הראשון ומבחן נוסף בסיום הספר השני.
מק"ט:  4900 מחיר ספר:  ₪100 פרטים נוספים הוסף ספר לסל
תקליטור מבחנים