כניסת מנויים
מה חדש
הדרכה על תהליך הרכישה באתר תוכניות לימודים
!חדש
תוכניות לימודים לכל המגזרי
ם 
לשנת 2020
...
- משתלם בכושר לכיתה ה'- בשבר העשרוני
1/22/2019 בשורה טובה
  תכנית לקראת שליטה ואתגרלכל כתות היסוד מא-ו
  תכנית פעולה שנתית לכל כתות היסוד  מא-ו
  תכנית פעולה שבועית לכל כתות היסוד מא'
1/8/2019 משתלם בעיתנות
משתלם בעיתונות השיטה שקבלה את הציון הגבוה ביותר במחקר שנעשה ע"י מכון ויצמן למדע
1/7/2019 חוברת שיננית מתמטית לחופש

?רוצים להכין את הילדים לשנה הבאה
 
חוברות העמקה ושינון המיועדים לשיכבה הצעירה כחוברות חופש וכחוברות פעילות למהלך השנה

 
3/4/2019 משתלם דיגיטל
 המעונינים להשתמש בספרים הדיגיטלים ולנהל כיתה דרך המחשב,
לחצו כאןlaugh
 
 
7/11/2017 פעילויות הערכה לשבר הפשוט
מבחנים לכיתה ה'  פעילויות הערכה למשתלם בשבר הפשוט 
8/8/2019 משתלם להתקדם

סרטון משתלם

5/8/2019 סרטון הדרכה

משתלם דיגיטל

1/5/2019 הספרים הדיגיטליים שלנו

לבתי הספר הנכנסים לפילוט התקשוב ברצונינו להנחותכם כיצד להשתמש בספר הדיגיטלי .
 

4/15/2019 משתלם דיגיטל

 

משתלם להתקדם לספרי המתמטיקה המובילים בישראל

שילוב מנצח של למידה פדגוגית וטכנולוגית

משתלם למורה

משתלם בכושר תרגול וחזרה המתאימים לפרקי הלימוד -מומלץ לתת דפי חזרה אלו לפני מבחן במטרה לשפר את הישגי הלתמידים פרטים נוספים
תוכנית לימודים תרגול וחזרה המתאימים לפרקי הלימוד -מומלץ לתת דפי חזרה אלו לפני מבחן במטרה לשפר את הישגי הלתמידים פרטים נוספים
סדרת מדריכים סידרת מדריכים למורה בהתאמה לספרי הלימוד בכיתות א-ו פרטים נוספים
שיעור לדוגמה סידרת מדריכים למורה בהתאמה לספרי הלימוד בכיתות א-ו פרטים נוספים
רואים אותך המורה בכיתה סידרת מדריכים למורה בהתאמה לספרי הלימוד בכיתות א-ו פרטים נוספים
דוגמא לתכנון שיעור לפניכם דוגמא לתכנון שיעור לכיתה ג' פרטים נוספים
תוכנית עבודה מעשית לכיתות ה'
הצעה לתוכנית עבודה פרקטית
פרטים נוספים
השתלמויות מורים השתלמויות מורים ב'משתלם בטבעיים' וב'משתלם בשברים' פרטים נוספים
מבחנים הקדמה השתלמויות מורים ב'משתלם בטבעיים' וב'משתלם בשברים' פרטים נוספים
תובנה מספרית השתלמויות מורים ב'משתלם בטבעיים' וב'משתלם בשברים' פרטים נוספים