כניסת מנויים
מה חדש
הדרכה על תהליך הרכישה באתר
09/09/2016
הצוות המתמטי של סידרת משתלם מאחל לכל התלמידים בבתי הספר היסודיים הערביים והיהודיים שנת הצלחה מתמטיתשנת קליטה מהירהשנת שינון והעפלהושנת מצוינותenlightened.
11/09/2016 הודעה לתלמידי כתות ב וג
כדאי לרכוש חוברת שיננית מתמטית על מנת לשנן ולבדוק מימנויות של שנה קודמת.
המורים בבתי הספר יעברו על עבודות תלמידיהם ויזכום בתגמול.
10/06/2016 בשורה טובה
  תכנית לקראת שליטה ואתגרלכל כתות היסוד מא-ו
  תכנית פעולה שנתית לכל כתות היסוד  מא-ו
  תכנית פעולה שבועית לכל כתות היסוד מא'
23/03/2016 " בשורה טובה"
                                      
.משרד החינוך רכש את ספרי "משתלם" הדיגיטליים הוא ידאג להפיצם בבתי הספר
.בתי ספר המעונינים בספרים הדיגיטלים של משתלם יפנו למשרד החינוך כדי לזכות בספרים אלו
27/03/2016 משתלם בעיתנות
משתלם בעיתונות השיטה שקבלה את הציון הגבוה ביותר במחקר שנעשה ע"י מכון ויצמן למדע
19/06/2016 חוברת שיננית מתמטית לחופש

?רוצים להכין את הילדים לשנה הבאה
 
חוברות העמקה ושינון המיועדים לשיכבה הצעירה כחוברות חופש וכחוברות פעילות למהלך השנה

 
28/03/2016 תוכניות לימוד לשנת לימודים 2016 25/03/2016 משתלם דיגיטל
 המעונינים להשתמש בספרים הדיגיטלים ולנהל כיתה דרך המחשב,
לחצו כאןlaugh
 
 
25/03/2016 חדש!!!
מבחנים לכיתה ה'  פעילויות הערכה למשתלם בשבר הפשוט 
21/03/2016 משתלם בכושר לכיתה ד -חדש
21/03/2016 משתלם בכושר 25/03/2016 משתלם להתקדם

סרטון משתלם

27/03/2016 סרטון הדרכה

משתלם דיגיטל

25/03/2016 משתלם דיגיטל ‚ מציע: סביבת עבודה בית ספרית עם הספרים הדיגיטליים של "משתלם

לבתי הספר הנכנסים לפילוט התקשוב ברצונינו להנחותכם כיצד להשתמש בספר הדיגיטלי .
 

25/03/2016 משתלם הגירסה המודפסת בעבר ובהווה

משתלם הגירסה המודפסת בעבר ובהווה

25/03/2016 משתלם דיגיטל- ספרים

משתלם דיגיטל- ספרים

25/03/2016 משתלם דיגיטל

 

משתלם להתקדם לספרי המתמטיקה המובילים בישראל

שילוב מנצח של למידה פדגוגית וטכנולוגית

מבחנים הקדמה

בכל תהליך של הוראה או למידה מגיע שלב בו יש לבדוק האם הושגו יעדי ההוראה ומה הם הישגי הלומדים. המבחן הוא אחד הכלים לכך. המבחן ככלי הערכה חייב להיות מעוגן בתהליך ההוראה. 
אי לכך הגשנו לכם דוגמאות מבחנים התואמים את ההוראה בסדרת הספרים "משתלם בטבעיים" ו"משתלם בשבר". 
בכל מבחן ישנם שלושה סוגים של מטלות
מטלות בסיסיות
מטלות מתקדמות 
 מטלות אתגר
עקרונות מנחים בבניית מבחני הערכה
מטרת מבחני הערכה היא לסייע למורים : 
1.      לקבוע אמות מידה להערכת תלמידים 
2.      לתת דוגמאות וכלים לבניית מבחנים נוספים מסוג זה 
3.      לבדוק את ההתאמה בין הנושאים העיקריים לתכנית הלימודים 
4.      לבדוק את הצלחת המורה בהקניית החומר הלימודי 
5.      לערוך מיפויי תלמידים ולבדוק את הסיבה להצלחה או אי הצלחה בנושאים השונים
 קביעת קריטריונים בעריכת מבחני הערכה
1.      קביעת הנושא העיקרי ונושאים משניים 
2.      ייצוג מילולי, גרפי, אלגברי ומספרי 
3.      קביעת זמן משוער לפתרון כל משימה 
4.      אמצעי ביצוע: מחשבון, סרגל, כלי הנדסה נוספים 
5.      רמת חשיבה על כל משימה 
6.      דרגת קושי 
7.      מטרת המשימה: ניסוח מילולי, הכללה, הנמקה, עריכת   רפקלציה , ופיתוח חשיבה כמותית ועוד
 קביעת ציון
במיפוי ניתן ניקוד לכל שאלה, כדי שתהיה אחידות בהערכת המורים את הישגי התלמידים. יש לשלוח את תוצאות המבחנים אלינו על מנת שנוכל להוסיפם למאגר הנתונים ולערוך טבלאות התפלגות ציונים.